ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 53056 | Fide: 42125456 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 0
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -