ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 53061, Fide: 42103398

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -