ΚΟΥΣΟΥΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 53069, Fide: 42126738

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -