ΧΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/1990, ΕΣΟ: 53071, Fide: 42118611

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -