ΜΟΥΡΑΤΧΑΝΙΔΟΥ ΠΑΪΣΙΑ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 53081, Fide: 42122490

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -