ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 02/2013, ΕΣΟ: 53090, Fide: 42129257

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -