ΒΕΡΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 11/1978, ΕΣΟ: 53093, Fide: 25870670

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι