ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

Η/Γ: 02/1992, ΕΣΟ: 53095 | Fide: 42119022 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 877 0
2022B 877 0
2022A 877 0
2021B 877 0
2021A 877 0
2020B 877 0
2020A 877 0
2019B 877 2
2019A 917 8
2018B - 0
Παλαιότερα -