ΣΤΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/1997, ΕΣΟ: 53096 | Fide: 42119030

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 864 0
2021A 864 0
2020B 864 0
2020A 864 0
2019B 864 0
2019A 864 5
2018B - 0
Παλαιότερα -