ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 53103, Fide: 42125464

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 830 7
2020A 830 0
2019B 830 17
2019A 830 6
2018B - 0
Παλαιότερα -