ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 53103 | Fide: 42125464 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 0
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 7
2020A 830 0
2019B 830 17
2019A 830 6
2018B - 0
Παλαιότερα -