ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 53106, Fide: 42114128

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 981 0
2020B 981 13
2020A 956 0
2019B 956 22
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -