ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 53106 | Fide: 42114128 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1406 22
2023Α 1158 10
2022B 1146 13
2022A 1111 8
2021B 981 0
2021A 981 0
2020B 981 13
2020A 956 0
2019B 956 22
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -