ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 53107 | Fide: 42114098

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -