ΚΥΛΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 12/1983, ΕΣΟ: 53113 | Fide: 42119430

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -