ΚΥΛΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 12/1983, ΕΣΟ: 53113 | Fide: 42119430 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1524 1
2023B 1518 0
2023Α 1518 5
2022B - 0
2022A - 4
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι