ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ ΑΓΑΠΗ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 53116 | Fide: 42113512 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1544 25
2023Α 1473 31
2022B 1416 42
2022A 1327 20
2021B 1321 19
2021A 1224 0
2020B 1224 14
2020A 1103 17
2019B 1182 19
2019A 980 12
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι