ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 53117 | Fide: 42113520 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1269 21
2023Α 1173 25
2022B 1106 28
2022A 1114 15
2021B 1076 15
2021A 997 0
2020B 997 14
2020A 859 14
2019B 957 17
2019A 830 5
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι