ΡΕΜΠΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 53125, Fide: 42116147

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -