ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 53126 | Fide: 42116155 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 0
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 5
2018B - 0
Παλαιότερα -