ΝΤΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 53134, Fide: 42117038

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι