ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 53135, Fide: 42117020

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1010 0
2020A 1010 6
2019B - 4
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι