ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 53135 | Fide: 42117020 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1025 1
2022B 1034 1
2022A 1035 3
2021B 1048 2
2021A 1010 0
2020B 1010 0
2020A 1010 6
2019B - 4
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι