ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΒΙΑΤΟΣΛΑΒ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 53145 | Fide: 42116953 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1059 4
2023B 1081 0
2023Α 1081 14
2022B 1115 4
2022A 1084 1
2021B 1065 2
2021A 1059 0
2020B 1059 3
2020A 1017 7
2019B 951 5
2019A 914 5
2018B - 0
Παλαιότερα -