ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΒΙΑΤΟΣΛΑΒ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 53145, Fide: 42116953

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1059 0
2020B 1059 3
2020A 1017 7
2019B 951 5
2019A 914 5
2018B - 0
Παλαιότερα -