ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 02/2011, ΕΣΟ: 53151 | Fide: 25889702 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 964 4
2021B 963 0
2021A 963 0
2020B 963 0
2020A 963 9
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι