ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 53155, Fide: 42120195

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι