ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/1998, ΕΣΟ: 53156 | Fide: 42124050 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 800 0
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 6
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι