ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/1963, ΕΣΟ: 53165 | Fide: 25869078 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 931 5
2023B 965 0
2023Α 965 5
2022B 981 0
2022A 981 0
2021B 981 0
2021A 981 0
2020B 981 0
2020A 981 9
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -