ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 53173 | Fide: 42127734 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1225 32
2023B 944 12
2023Α 1020 18
2022B 1084 0
2022A 1084 11
2021B 935 0
2021A 935 0
2020B 935 13
2020A 898 3
2019B 830 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -