ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 09/1972, ΕΣΟ: 53179 | Fide: 42118646 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 958 0
2023B 958 0
2023Α 958 0
2022B 958 0
2022A 958 0
2021B 958 0
2021A 958 0
2020B 958 0
2020A 958 6
2019B 988 0
2019A 988 5
2018B - 0
Παλαιότερα -