ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 53198 | Fide: 42122597 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 851 0
2023Α 851 0
2022B 851 0
2022A 851 1
2021B 854 1
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 6
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι