ΓΟΓΟΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 53210, Fide: 42122660

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι