ΒΙΟΛΕΣΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 53211, Fide: 42122619

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -