ΛΑΤΙΦΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Η/Γ: 03/2013, ΕΣΟ: 53213, Fide: 42114918

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 840 1
2020A 830 4
2019B 830 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -