ΛΑΤΙΦΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Η/Γ: 03/2013, ΕΣΟ: 53213 | Fide: 42114918 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1099 6
2023B 1097 28
2023Α 957 7
2022B 849 10
2022A 885 28
2021B 830 15
2021A 840 0
2020B 840 1
2020A 830 4
2019B 830 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -