ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Η/Γ: 02/2012, ΕΣΟ: 53217 | Fide: 42119740 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -