ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2012, ΕΣΟ: 53231 | Fide: 42122333 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 954 1
2023B 940 3
2023Α 920 5
2022B 848 0
2022A 848 5
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -