ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 09/1998, ΕΣΟ: 53234, Fide: 42121175

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1052 0
2020B 1052 0
2020A 1052 0
2019B 1052 0
2019A 1052 6
2018B - 0
Παλαιότερα -