ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 09/1998, ΕΣΟ: 53234 | Fide: 42121175 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1052 0
2023B 1052 0
2023Α 1052 0
2022B 1052 0
2022A 1052 0
2021B 1052 0
2021A 1052 0
2020B 1052 0
2020A 1052 0
2019B 1052 0
2019A 1052 6
2018B - 0
Παλαιότερα -