ΣΙΩΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 53235 | Fide: 42122449

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 3
2020A - 3
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -