ΣΙΩΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 53235 | Fide: 42122449 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 3
2020A - 3
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -