ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 53243, Fide: 42122503

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 3
2020A - 3
2019B - 1
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -