ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 53244 | Fide: 42126916 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1170 0
2023B 1170 0
2023Α 1170 0
2022B 1170 0
2022A 1170 0
2021B 1170 0
2021A 1170 0
2020B 1170 0
2020A 1170 0
2019B 1170 0
2019A 1170 9
2018B - 0
Παλαιότερα -