ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΖΩΗ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 53245 | Fide: 42122635 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 859 0
2023Α 859 0
2022B 859 0
2022A 859 1
2021B 882 6
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 4
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -