ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Η/Γ: 12/2011, ΕΣΟ: 53256 | Fide: 42116937

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 5
2019B - 1
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -