ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 11/2012, ΕΣΟ: 53262, Fide: 42116767

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 985 2
2021A 946 0
2020B 946 5
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -