ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 11/2012, ΕΣΟ: 53262 | Fide: 42116767 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1271 8
2023Α 1288 15
2022B 1120 9
2022A 1003 14
2021B 985 2
2021A 946 0
2020B 946 5
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -