ΚΕΣΜΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2011, ΕΣΟ: 53263 | Fide: 42116414

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -