ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 10/2007, ΕΣΟ: 53266, Fide: 42119057

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -