ΒΑΛΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η/Γ: 10/2011, ΕΣΟ: 53267, Fide: 42125359

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -