ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 53268, Fide: 25812688

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -