ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 53268 | Fide: 25812688 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1420 1
2023B 1416 1
2023Α 1379 4
2022B 1334 8
2022A 1273 11
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -