ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/1985, ΕΣΟ: 53269 | Fide: 42118379 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1077 0
2023B 1077 0
2023Α 1077 0
2022B 1077 0
2022A 1077 5
2021B 1001 0
2021A 1001 0
2020B 1001 7
2020A 993 6
2019B 1111 12
2019A 1164 20
2018B - 0
Παλαιότερα -