ΣΕΜΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 01/1993, ΕΣΟ: 53272 | Fide: 42117119 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1432 8
2023Α 1430 0
2022B 1430 7
2022A 1425 7
2021B 1417 7
2021A 1414 0
2020B 1414 0
2020A 1414 8
2019B 1358 17
2019A 1328 10
2018B - 0
Παλαιότερα -