ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/1980, ΕΣΟ: 53278 | Fide: 42119359 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1009 0
2023B 1009 0
2023Α 1009 3
2022B 979 0
2022A 979 0
2021B 979 0
2021A 979 0
2020B 979 0
2020A 979 7
2019B 977 0
2019A 977 9
2018B - 0
Παλαιότερα -