ΜΑΝΩΛΟΥΚΟΥ ΑΚΡΙΒΗ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 10/1990, ΕΣΟ: 53279, Fide: 42119324

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -