ΜΠΑΜΠΟΥΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 53287, Fide: 25870475

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 1
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι