ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/1996, ΕΣΟ: 53289 | Fide: 42111730 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1414 0
2023B 1414 0
2023Α 1414 0
2022B 1414 0
2022A 1414 0
2021B 1414 2
2021A 1419 0
2020B 1419 6
2020A 1412 0
2019B 1412 7
2019A 1412 10
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι