ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 53290 | Fide: 42116481 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 878 3
2023B 830 5
2023Α - 2
2022B - 2
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -